Konferencia SSTZ 2020

Týmto si dovoľujeme poznamenať 2 dôležité dátumy:
18.6.2020 - celoslovenská konferencia SSTZ formou per rollam
10.6.2020 - deadline na nahlásenie delegátov na celoslovenskú konferenciu SSTZ

Zverejnil: Jakub Cibula - 07.05.2020 - 15:24