Nová databáza rozhodcov - klikni sem

Databáza rozhodcov SSTZ.

     Na webovú stránku SSTZ bol pridaný nový zoznam rozhodcov SSTZ, ktorý bol spracovaný a doplnený na základe dostupných podkladov, nakoľko pôvodný bol zničený.

     Žiadam všetkých rozhodcov a funkcionárov aby si skontrolovali zoznam a doplnili chýbajúcich rozhodcov, prípadne u rozhodcov u ktorých došlo ku zmene pôvodných údajov, alebo sú neúplné, chybné (prípadne už nežijú), aby zaslali zmeny a chýbajúce údaje, aby sme mohli databázu rozhodcov  aktualizovať.   Zároveň žiadame rozhodcov o doplnenie ich dátumov narodenia (+RČ v zmysle zákona o športe), telefónnych čísiel a adries bydliska. 

     Chýbajúcich rozhodcov žiadame aby vyplnili  osobný list rozhodcu ktorý je uvedený v prílohe aj s platnou licenciou a dátumom a miestom absolvovaného školenia, prípadne zaslali fotokópiu rozhodcovského preukazu.

      Zároveň upozorňujeme rozhodcov, že boli pridelené nové čísla licencii, ktoré rozhodcovi ostávajú aj po zvýšení kvalifikácie a aby si ich vyznačili vo svojich preukazoch rozhodcu.  

     Všetky zmeny a doplňujúce údale žiadam zaslať čo najskôr z dôvodu aby najneskôr k 1.8.2017 bola plne aktualizovaná.   Všetky informácie prosím zaslať na emailovú adresu sstz6@sstz.sk  a  sstz3@sstz.sk.

     Za pochopenie a spoluprácu pri aktualizácii databázy rozhodcov  ďakujeme.

Databáza rozhodcov - 24.04.2017 (OPRAVENE)

Osobný list rozhodcu

Ján Vaniak
predseda komisie rozhodcov SSTZ

Jakub Cibula, Ján Vaniak - 25.04.2017 - 11:11