Vzorové stanovy pre kluby


Sprievodný list
Zápisnica z členskej schôdze                   (word)
Prezenčná listina z členskej schôdze      (word)
Vzorové stanovy pre kluby                       (word)
Oznámenie o zmene stanov na MV SR  (word)

- 06.09.2017 - 10:23