Výzva pre kluby na spoluorganizovanie reprezentačných sústredení

VV SSTZ vyzýva všetky kluby, ktoré majú záujem o to, aby sa u nich uskutočnilo sústredenie niektorej vekovej kategórie, nech sa písomne prihlásia na sekretariáte SSTZ. Aby sa mohlo sústredenie uskutočniť je potrebné zabezpečiť:

1.možnosť tréningu na min. 5-tich stoloch v 3-och fázach a to doobeda, poobede a večer.

2. Ubytovanie a celodennú stravu vrátane pitného režimu.

Náklady do 40,- Eur na osobu a deň.

O pridelení rozhoduje po posúdení podmienok VV SSTZ.

- 30.11.2018 - 14:18