Kalendár SSTZ na rok 2018

Vážení stolní tenisti,

 

SSTZ pre svojich členov v úvode roku 2018 ako darček pripravil reprezentatívny nástenný kalendár. Jeho témou sú aktuálne medzinárodné úspechy slovenského stolného tenisu. Priestor bol preto venovaný aj paralympionikom a deaflympionikom. Kalendár vyšiel v náklade 500 ks

 

Na úvodnej obálke sa nachádzajú ocenené deti z dlhodobo úspešného projektu rozvoja stolného tenisu na školách - Pezinskej školskej ligy. Na jednotlivých grafických listoch väčšieho formátu A2 sa nachádzajú Yang Wang, Eva Jurková, Tatiana Kukuľková, Alexander Valúch, Thomas Keinath, Eva Ódorová, Ján Riapoš s Martinom Ludrovským, Reprezentácia mužov SR, SK Vydrany, Ľubomír Pištej, Barbora Balážová a Peter Šereda, s tým, že pri každom športovcovi či kolektíve je stručne uvedený najvýraznejší medzinárodný úspech v nedávnom období.

 

V týchto dňoch sa kalendár pripravuje na distribúciu podľa vopred pripravených kritérií. V zmysle týchto zásad tak budú v nasledujúcich dňoch jednotliví športovci, resp. športové kluby a osoby poverené jeho distribúciou oslovené sekretariátom SSTZ na jeho osobné vyzdvihnutie si v sídle SSTZ. 

 

JUDr. Daniel FINK

Člen VV, Predseda komisie

masového rozvoja a školského športu SSTZ

 

Jakub Cibula - 12.01.2018 - 10:12