Konečné poradie súťaže o Slovenský pohár mládeže.

KONEČNÉ PORADIE SÚŤAŽE O SLOVENSKÝ POHÁR MLÁDEŽE

Víťazi SPM:

U21 muži: Adam BRAT
U21 ženy: Tatiana KUKUĽKOVÁ
dorastenci: Jakub ZELINKA
dorastenky: Tatiana KUKUĽKOVÁ
starší žiaci: Filip DELINČÁK
staršie žiačky: Renáta LACENOVÁ, Adriana ILLÁŠOVÁ
mladší žiaci: Nicolas KUBALA, Roman FRANCE
mladšie žiačky: Ema ČINČUROVÁ
najmladší žiaci: Samuel ARPÁŠ
najmladšie žiačky: Michaela BITÓOVÁ

- 23.04.2018 - 10:02