Riadna konferencia SSTZ 2018

Príprava konferencie SSTZ -  Dr.Kríž, Ing.Hamran

 

Predložené písomné materiály – zverejnené na stránke SSTZ

V zmysle Stanov SSTZ sa uskutoční riadna konferencia SSTZ dňa 15.6.2018 o 13.00 hod. v hoteli Nivy v Bratislave.

 VV STTZ schválil harmonogram príprav,  konania krajských konferencií a predkladania materiálov:

 31.5.2018 – zaslanie návrhov na zmeny a doplnky súboru predpisov

25.5.2018 - uskutočnenie krajských konferencií

31.5.2018 - nahlásenie delegátov  za jednotlivé kraje a extraligové kluby  na sekretariát SSTZ

5.6.2018 –  zaslanie pozvánok delegátom a hosťom konferencie SSTZ

Jakub Cibula - 26.04.2018 - 20:43