Prasknutá loptička počas výmeny (schválené na VV SSTZ dňa 24.5.2018)

Rozhodca pri stole posúdi, či počas výmeny nastalo také porušenie podmienok pre hru (v tomto prípade, prasknutie loptičky), ktoré malo vplyv na výsledok výmeny. Ak rozhodca posúdi, že porušenie podmienok malo vplyv na výsledok výmeny, a teda z dôvodu prasknutia loptičky nebolo možné výmenu dohrať, rozhodca nariadi novú loptičku. Ak porušenie podmienok nemalo vplyv na výsledok výmeny, rozhodca udelí bod.  Naďalej však ostáva v právomoci hlavného rozhodcu podujatia vyložiť pravidlo, týkajúce sa porušenia podmienok pre hru (2.9.2.4)."

- 25.05.2018 - 11:08