Svetový deň stolného tenisu 2019 (WTTD2019)

Žiadosť treba zaslať elektronicky na sstz3@sstz.sk, ALE AJ PÍSOMNE na adresu zväzu Černockého 7729/6, 831 53 Bratislava 3. Do predmetu elektronickej žiadosti ako aj na obálku uvedie: "Žiadosť - svetový deň stolného tenisu 2019".
Uzávierka na predkladanie žiadostí je najneskôr 25.03.2019 elektronicky aj poštou.

 

Jakub Cibula - 21.03.2019 - 22:12