Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry

Vážení predstavitelia stolnotenisových klubov,

     v prílohe nájdete výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry. Slovenskému olympijskému a športovému výboru na základe uznesenia vlády SR č. 285 z 12.6.2019 budú poskytnuté finančné prostriedky na obdobie r. 2019 – 2021 v objeme 3 mil. eur na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry. Je to šanca získať časť tejto podpory aj pre stolnotenisové kluby za predpokladu splnenia náročných podmienok (formulár žiadosti je v otvorenom formáte na vpisovanie).

Dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí: 17.7.2019

Dátum ukončenia predkladania žiadostí: 16.8.2019

Dátum ukončenia vyhodnotenia predložených žiadostí: 16.9.2019

Termín ukončenia realizácie projektu: 31.12.2021

PRÍLOHY: Žiadosť, Výzva

Vaše žiadosti zasielajte na email: sekretariat@olympic.sk  a v kópii aj na SSTZ na adresu: sstz1@sstz.sk.

     Mgr. Ivica Hatalová

     generálny sekretár SSTZ

Jakub Cibula - 23.07.2019 - 13:40