Finančná podpora pre mládež do 23 rokov pre rok 2019

Súbory na stiahnutie:

Dôležité dátumy:

  • 30.11.2019 Predloženie dokladov na oprávnené výdavky
  • 15.12.2019 Kontrola predložených dokladov, priebežné preplácanie faktúr (dokladov)

Tabuľka klubov s uznaným príspevkom
OZNAM - Z dôvodu zlého započítania hráčov klubom Športový klub stolného tenisu Ružomberok a Telovýchovná jednota ORAVAN Námestovo boli sumy prepočítané

Jakub Cibula - 05.11.2019 - 16:14