Finančná podpora pre mládež do 23 rokov pre rok 2019

Súbory na stiahnutie:

Dôležité dátumy:

  • 15.09.2019 Uzávierka termínu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku
  • 31.10.2019 Spracovanie podkladov prijatých žiadostí, oznámenie súm a zaslanie zmlúv klubom
  • 30.11.2019 Predloženie dokladov na oprávnené výdavky
  • 15.12.2019 Kontrola predložených dokladov, priebežné preplácanie faktúr (dokladov)

Jakub Cibula - 12.09.2019 - 21:21