Seminár trénerov pre SR a ČR, 14.10.2019, Hala SSTZ

Účasť na seminári zaručuje predĺženie trénerskej licencie!

Poplatky trénerských licencií:

Poplatok za udelenie jednotlivých kategórií predĺženia trénerských licencií je stanovený takto :

D licencia - 7 €

C licencia - 10 €

B licencia - 15 €

A licencia - 20 €

 

Obnovenie - predĺženie existujúcej licencie ak je neplatná viac ako jeden rok, alebo ak sa tréner pôsobiaci v zahraničí nemôže zúčastniť seminára

D licencia (a stará C licencia) - 10 €

C licencia - 15 €

B licencia - 20 €

A licencia - 30 €  

- 25.09.2019 - 13:23