Seminár trénerov 14.10.2019

Trénerský seminár sa konal v NSTC v Bratislave dňa 14.10.2019. Spolu bolo 64 účastníkov, z toho 54 zo Slovenska a 10 z Čiech. Seminár bol určený pre SR a ĆR trénerov. Prednášajúcim bol Jarek Kolodziejczik reprezentačný tréner U18 Rakúska, držiteľ Badge of Honour, ktorý seminár prezentoval v českom jazyku. Náš program mal 2 časti, doobedňajšia - teoretická a poobedňajšia - praktická časť, ktorú bravúrne zvládli naši reprezentanti: Filip Delinčák, Adam Klajber, Jakub Goldír.

Ďakujeme všetkým účastníkom seminára, verím, že Vám pomôže k budúcej práci, tak s mládežou, ako aj s dospelými.

Jakub Cibula - 17.10.2019 - 14:33