Anketa SSTZ za rok 2018:

Víťazi kategórie:
1. Mládežnícky hráč - Tatiana Kukuľková
2. Tréner roka - Saša Dragaš
3. Objav roka - Jakub Goldír
4. Rozhodca roka - Matej Hamran
5. Stolnotenisové srdce - Ľudovít Tomaga
6. Stolný tenista - Ľubomír Pištej

Vyhodnotenie hlasovania ankety SSTZ za rok 2018
Anketa 2018 - hlasovacie lístky
Nominácia na Stolnotenisové srdce
Nominácia na Stolnotenisové srdce - záchrana života

Anketa SSTZ za rok 2019:

Kategórie:
1. Mládežnícky hráč
2. Tréner roka
3. Objav roka
4. Rozhodca roka
5. Stolnotenisové srdce
6. Stolný tenista

Výkonný výbor SSTZ schválil novú kategóriu pre Anketu o najlepšieho stolného tenistu pre rok 2019. Je to kategória "Najkrajšia výmena". Hlasovť v tejto kategórii bude celá stolnotenisová verejnosť. Svoje návrhy vo forme videa, linku na youtube alebo úložne, kde je možné video stiahnuť, môžete posielať priebežne na adresy breyerova@sstz.sk a sstz3@sstz.sk. Samotné hlasovanie bude zorganizované na prelome rokov 2019/20.