Prehľad čerpania financií  aktualizované 22.12.2016