Prehľad priebežného čerpania financií - 2019
Prehľad peňažných pohybov - 2019

Prehľad priebežného čerpania financií -  Vyúčtovanie príspevku uznanému športu za rok 2018
Prehľad peňažných pohybov - 2018

Prehľad priebežného čerpania financií - 2017

Prehľad peňažných pohybov - 2017