1.LIGA DORASTENCI 2002/2003
 Úspešnost

 Tabuľka

Výsledky

 

         Meno hráča(čky)            Oddiel - klub             Z  V Úspešnosť    

    

  1.Slovák          Pavol      ŠKST TOPOĽČANY              18   18 100.00%

  2.Palček          Martin     MSK MAREKA MALACKY          21   20  95.24%

  3.Baženov         Valentín   MSK MAREKA MALACKY           9    8  88.89%

  4.Blažek          Radoslav   ŠK MOSTEX RAČA              33   29  87.88%

  5.Palovčík        Martin     MSK MAREKA MALACKY          21   18  85.71%

  6.Kovalík         Jozef      TTC POV.BYSTRICA            30   25  83.33%

    Laczo           Marcel     MSK MAREKA MALACKY          24   20  83.33%

    Pindura         Filip      ŠKST RUŽOMBEROK             24   20  83.33%

  9.Šlesar          Michal     SK TVRDOŠÍN-NIŽNÁ           33   27  81.82%

 10.Gajdoš          Martin     ŠKST TOPOĽČANY              21   16  76.19%

 11.Mariak          Milan      SK HCH ČADCA                30   22  73.33%

 12.Vejmelka        Pavol      STK BRICON TRNAVA           33   24  72.73%

 13.Bednár          Ján        MSK MAREKA MALACKY          24   17  70.83%

 14.Šlesar          Tomáš      SK TVRDOŠÍN-NIŽNÁ           33   22  66.67%

    Grigel          Roman ml.  DOMINO SV.MARKA NITRA       30   20  66.67%

    Poluch          Daniel     ŠKST TOPOĽČANY              21   14  66.67%

    Gogora          Martin     ŠKST TOPOĽČANY               3    2  66.67%

 18.Vrba            František  ŠK MOSTEX RAČA              33   21  63.64%

    Matula          Jakub      ŠK MOSTEX RAČA              33   21  63.64%

 20.Baláž           Michal     ŠKST TOPOĽČANY              24   14  58.33%

 21.Ježo            Filip      STK POV.CUKOR TR.TEPLÁ      30   16  53.33%

    Torda           Silvester  DRUŽ.HONT.TRSŤANY           30   16  53.33%

 23.Pavelka         Marek      STK BRICON TRNAVA           33   16  48.48%

 24.Sarinec         Matej      TTC POV.BYSTRICA            30   14  46.67%

 25.Rajčan          Štefan     SK HCH ČADCA                30   11  36.67%

    Petráš          Stanislav  DRUŽ.HONT.TRSŤANY           30   11  36.67%

 27.Ambrózai        Kristián   DRUŽ.HONT.TRSŤANY           30   10  33.33%

    Gavura          Jaroslav   ŠKST RUŽOMBEROK             30   10  33.33%

    Sekera          Tibor      STK BRICON TRNAVA            9    3  33.33%

    Machaček        Martin     STK BRICON TRNAVA            6    2  33.33%

    Rajčan          Maroš      SK HCH ČADCA                 3    1  33.33%

    Čukan           Michal     ŠKST TOPOĽČANY               3    1  33.33%

 33.Bačík           Matej      TTC POV.BYSTRICA            27    8  29.63%

 34.Bendík          Jozef      ŠKST RUŽOMBEROK             24    7  29.17%

 35.Melikant        Lukáš      ŠKST MICHALOVCE             15    4  26.67%

    Senkulič        Patrik     ŠKST MICHALOVCE             15    4  26.67%

 37.Gál             Štefan     STK BRICON TRNAVA           18    4  22.22%

    Kuboš           Marek      SK TVRDOŠÍN-NIŽNÁ            9    2  22.22%

 39.Hudcovský       Michal     STK POV.CUKOR TR.TEPLÁ      15    3  20.00%

 40.Kajúch          Jozef      ŠKST RUŽOMBEROK             21    4  19.05%

 41.Černák          Peter      DOMINO SV.MARKA NITRA       30    5  16.67%

 42.Sokologorský    Tomáš      ŠKST MICHALOVCE             15    2  13.33%

 43.Kuboš           Juraj      SK TVRDOŠÍN-NIŽNÁ           24    2   8.33%

 44.Kubalík         Miroslav   SK HCH ČADCA                27    2   7.41%

 45.Kompas          Marián     DOMINO SV.MARKA NITRA       30    1   3.33%

 46.Majzel          Michal     STK POV.CUKOR TR.TEPLÁ      21    0   0.00%

    Horňák          Filip      STK POV.CUKOR TR.TEPLÁ       9    0   0.00%

    Kovács          Jakub      STK POV.CUKOR TR.TEPLÁ       9    0   0.00%

    Kutiš           Ľubomír    STK POV.CUKOR TR.TEPLÁ       6    0   0.00%

    Višenka         Martin     TTC POV.BYSTRICA             3    0   0.00%

 

 

 1.8.     TABU¼KA ÚSPEŠNOSTI SÚ?AŽE 1.LIGA DORCI 1.-4.MIESTO  
              Sú?ažný roèník 2002/2003

  Meno hráèa(èky)      Oddiel - klub       Z V Úspešnos? 
 
 1.Palovèík    Martin   MSK MAREKA MALACKY      9  9 100.00% 
  Palèek     Martin   MSK MAREKA MALACKY      6  6 100.00% 
 3.Baženov     Valentín  MSK MAREKA MALACKY      6  5 83.33% 
 4.Šlesar     Michal   SK TVRDOŠÍN-NIŽNÁ      9  6 66.67% 
  Poluch     Daniel   ŠKST TOPO¼ÈANY        6  4 66.67% 
  Baláž      Michal   ŠKST TOPO¼ÈANY        6  4 66.67% 
 7.Matula     Jakub   ŠK MOSTEX RAÈA        9  5 55.56% 
 8.Laczo      Marcel   MSK MAREKA MALACKY      6  3 50.00% 
 9.Gajdoš     Martin   ŠKST TOPO¼ÈANY        9  4 44.44% 
 10.Šlesar     Tomáš   SK TVRDOŠÍN-NIŽNÁ      9  3 33.33% 
  Slovák     Pavol   ŠKST TOPO¼ÈANY        6  2 33.33% 
 12.Vrba      František ŠK MOSTEX RAÈA        9  2 22.22% 
 13.Hamran     Matej   ŠK MOSTEX RAÈA        9  1 11.11% 
 14.Jakuboviè    ¼ubomír  SK TVRDOŠÍN-NIŽNÁ      9  0  0.00% 
---------------------------------------------------------------------------                         
   1.9.    TABU¼KA ÚSPEŠNOSTI SÚ?AŽE 1.LIGA DORCI 5.-8.MIESTO  
             Sú?ažný roèník 2002/2003

  Meno hráèa(èky)      Oddiel - klub       Z V Úspešnos? 
 
 1.Vejmelka    Pavol   STK BRICON TRNAVA      9  8 88.89% 
  Kovalík     Jozef   TTC POV.BYSTRICA       9  8 88.89% 
  Pindura     Filip   ŠKST RUŽOMBEROK       9  8 88.89% 
 4.Mariak     Milan   SK HCH ÈADCA         9  6 66.67% 
 5.Baèík      Matej   TTC POV.BYSTRICA       9  5 55.56% 
 6.Pavelka     Marek   STK BRICON TRNAVA      9  4 44.44% 
  Gavura     Jaroslav  ŠKST RUŽOMBEROK       9  4 44.44% 
 8.Gál       Štefan   STK BRICON TRNAVA      9  3 33.33% 
  Sarinec     Matej   TTC POV.BYSTRICA       9  3 33.33% 
 10.Rajèan     Štefan   SK HCH ÈADCA         9  2 22.22% 
  Kajúch     Jozef   ŠKST RUŽOMBEROK       9  2 22.22% 
 12.Kubalík     Miroslav  SK HCH ÈADCA         9  1 11.11% 
---------------------------------------------------------------------------
                             
   1.10.    TABU¼KA ÚSPEŠNOSTI SÚ?AŽE 1.LIGA DORCI 9.-12.MIESTO  
              Sú?ažný roèník 2002/2003

  Meno hráèa(èky)      Oddiel - klub       Z V Úspešnos? 
 
 1.Ježo      Filip   STK POV.CUKOR TR.TEPLÁ    6  5 83.33% 
  Grigel     Roman ml. DOMINO SV.MARKA NITRA    6  5 83.33% 
 3.Èernák     Peter   DOMINO SV.MARKA NITRA    6  4 66.67% 
  Torda      Silvester DRUŽ.HONT.TRS?ANY      6  4 66.67% 
  Ambrózai    Kristián  DRUŽ.HONT.TRS?ANY      6  4 66.67% 
 6.Petráš     Stanislav DRUŽ.HONT.TRS?ANY      6  3 50.00% 
 7.Kompas     Marián   DOMINO SV.MARKA NITRA    6  2 33.33% 
 8.Horòák     Filip   STK POV.CUKOR TR.TEPLÁ    6  0  0.00% 
  Kutiš      ¼ubomír  STK POV.CUKOR TR.TEPLÁ    3  0  0.00% 
  Majzel     Michal   STK POV.CUKOR TR.TEPLÁ    3  0  0.00%