1.LIGA DORASTENKY 2002/2003
 Úspešnost

 Tabuľka

Výsledky

 

       Meno hráča(čky)            Oddiel - klub              Z  V Úspešnosť 

   

  1.Balážová        Barbora    ŠKST TOPOĽČANY              33   31  93.94%

  2.Kmotorková      Lenka      STK TOPVAR TOPOĽČANY        15   14  93.33%

  3.Hrudová         Mária      MŠKST NITRA B               33   28  84.85%

    Glosová         Veronika   ŠKST TOPOĽČANY              33   28  84.85%

  5.Bakaiová        Tatiana    MŠKST NITRA B               33   27  81.82%

    Lenčová         Denisa     ŠKST RUŽOMBEROK             33   27  81.82%

  7.Pelcmanová      Alexandra  ŠKST TOPOĽČANY              24   19  79.17%

    Rajtoková       Pavlína    MSK MAREKA MALACKY          24   19  79.17%

  9.Urbanová        Petra      POV.CUKOR TREN.TEPLÁ        33   26  78.79%

 10.Andelová        Lenka      MŠKST NITRA A               33   25  75.76%

    Kreškócziová    Alexandra  MŠKST NITRA A               33   25  75.76%

 12.Medříková       Jana       MŠKST NITRA A               33   24  72.73%

 13.Daubnerová      Simona     ŠK MOSTEX RAČA              33   23  69.70%

 14.Suletyová       Zuzana     POV.CUKOR TREN.TEPLÁ        33   22  66.67%

 15.Andraščíková    Diana      OŠK IMUNA Š.MICHAĽANY       33   21  63.64%

 16.Drotárová       Lívia      STO VALALIKY                18   11  61.11%

 17.Prnová          Veronika   POV.CUKOR TREN.TEPLÁ        33   20  60.61%

    Cvancigerová    Margaréta  ŠKST RUŽOMBEROK             33   20  60.61%

 19.Režná           Pavlína    MSK MAREKA MALACKY          24   14  58.33%

    Lazarčíková     Simona     MSK MAREKA MALACKY          24   14  58.33%

 21.Palenčárová     Janka      STO VALALIKY                 6    3  50.00%

 22.Daubnerová      Andrea     ŠK MOSTEX RAČA              33   16  48.48%

    Belianska       Nina       STK TOPVAR TOPOĽČANY        33   16  48.48%

 24.Hippíková       Veronika   STK TOPVAR TOPOĽČANY        33   15  45.45%

 25.Zaťková         Lýdia      ŠKST RUŽOMBEROK             33   14  42.42%

 26.Bošková         Martina    OBSK UNIMAT LAZANY          18    7  38.89%

 27.Horčíková       Andrea     ŠK MOSTEX RAČA              33   12  36.36%

 28.Krchňavá        Ivana      ZP ŠPORT PODBREZOVÁ         33   11  33.33%

    Bednárová       Zuzana     MSK MAREKA MALACKY          21    7  33.33%

    Valentová       Monika     STK TOPVAR TOPOĽČANY         9    3  33.33%

 31.Huťková         Monika     ZP ŠPORT PODBREZOVÁ         33   10  30.30%

    Hanusková       Katarína   OBSK UNIMAT LAZANY          33   10  30.30%

 33.Púchovská       Veronika   MŠKST NITRA B               24    7  29.17%

 34.Bútorová        Benedika   STK TOPVAR TOPOĽČANY         9    2  22.22%

    Pelcmanová      Ivana      ŠKST TOPOĽČANY               9    2  22.22%

 36.Drobňáková      Veronika   OŠK IMUNA Š.MICHAĽANY       33    6  18.18%

 37.Bundzelová      Daniela    OBSK UNIMAT LAZANY          33    5  15.15%

    Lukáčová        Anna       OŠK IMUNA Š.MICHAĽANY       33    5  15.15%

 39.Poláková        Lucia      MŠKST NITRA B                9    1  11.11%

 40.Gránerová       Lucia      ZP ŠPORT PODBREZOVÁ         33    2   6.06%

 41.Figurová        Ivana      STO VALALIKY                24    1   4.17%

 42.Takačová        Zuzana     STO VALALIKY                27    1   3.70%

 43.Dubcová         Tatiana    OBSK UNIMAT LAZANY          15    0   0.00%

    Lacková         Dominika   STO VALALIKY                15    0   0.00%

    Kúrová          Zuzana     MSK MAREKA MALACKY           6    0   0.00%

    Maurerová       Michaela   STO VALALIKY                 6    0   0.00%

    Bartoková       Marcela    STO VALALIKY                 3    0   0.00%

 

 

  1.11.     TABUòKA TSPEµNOSTI ST¢AªE 1.LIGA DORKY 1.-4.MIESTO  
              Sú£aºn8 roƒník 2002/2003

  Meno hráƒa(ƒky)      Oddiel - klub       Z V Tspetnos£ 
 
 1.Med²íková    Jana    MµKST NITRA A        9  8 88.89% 
 2.Bakaiová    Tatiana  MµKST NITRA B        9  7 77.78% 
  Andelová    Lenka   MµKST NITRA A        9  7 77.78% 
 4.Kretkócziová  Alexandra MµKST NITRA A        9  6 66.67% 
 5.Hrudová     Mária   MµKST NITRA B        9  5 55.56% 
  Glosová     Veronika  µKST TOPOò¼ANY        9  5 55.56% 
  Pelcmanová   Alexandra µKST TOPOò¼ANY        9  5 55.56% 
 8.Baláºová    Barbora  µKST TOPOò¼ANY        9  4 44.44% 
 9.Urbanová    Petra   POV.CUKOR TREN.TEPL¦     9  3 33.33% 
  Prnová     Veronika  POV.CUKOR TREN.TEPL¦     9  3 33.33% 
 11.Púchovská    Veronika  MµKST NITRA B        9  1 11.11% 
 12.Beláková    Petra   POV.CUKOR TREN.TEPL¦     9  0  0.00% 
---------------------------------------------------------------------------
                            
   1.12.    TABUòKA TSPEµNOSTI ST¢AªE 1.LIGA DORKY 5.-8.MIESTO  
              Sú£aºn8 roƒník 2002/2003

  Meno hráƒa(ƒky)      Oddiel - klub       Z V Tspetnos£ 
 
 1.Daubnerová   Simona   µK MOSTEX RA¼A        9  8 88.89% 
  Lenƒová     Denisa   µKST RUªOMBEROK       9  8 88.89% 
 3.Rajtoková    Pavlína  MSK MAREKA MALACKY      9  7 77.78% 
 4.Daubnerová   Andrea   µK MOSTEX RA¼A        9  6 66.67% 
  Za£ková     L8dia   µKST RUªOMBEROK       9  6 66.67% 
 6.Reºná      Pavlína  MSK MAREKA MALACKY      6  3 50.00% 
  Kúrová     Zuzana   MSK MAREKA MALACKY      6  3 50.00% 
 8.Hippíková    Veronika  STK TOPVAR TOPOò¼ANY     9  4 44.44% 
 9.Horƒíková    Andrea   µK MOSTEX RA¼A        9  3 33.33% 
  Valentová    Monika   STK TOPVAR TOPOò¼ANY     6  2 33.33% 
  Lazarƒíková   Simona   MSK MAREKA MALACKY      6  2 33.33% 
 12.Belianska    Nina    STK TOPVAR TOPOò¼ANY     6  1 16.67% 
 13.Mokotová    Dominika  µKST RUªOMBEROK       9  1 11.11% 
 14.Bútorová    Benedika  STK TOPVAR TOPOò¼ANY     6  0  0.00% 
---------------------------------------------------------------------------
                             


   1.13.     TABUòKA TSPEµNOSTI ST¢AªE 1.LIGA DORKY 9.-12.MIESTO  
              Sú£aºn8 roƒník 2002/2003

  Meno hráƒa(ƒky)      Oddiel - klub       Z V Tspetnos£ 
 
 1.Andratƒíková  Diana   OµK IMUNA µ.MICHAòANY    9  9 100.00% 
 2.Drotárová    Lívia   STO VALALIKY         9  8 88.89% 
 3.Krchsavá    Ivana   ZP µPORT PODBREZOV¦     9  7 77.78% 
 4.Hu£ková     Monika   ZP µPORT PODBREZOV¦     9  6 66.67% 
 5.Hanusková    Katarína  OBSK UNIMAT LAZANY      9  5 55.56% 
  Botková     Martina  OBSK UNIMAT LAZANY      9  5 55.56% 
  Palenƒárová   Janka   STO VALALIKY         9  5 55.56% 
 8.Bundzelová   Daniela  OBSK UNIMAT LAZANY      6  3 50.00% 
 9.Dubcová     Tatiana  OBSK UNIMAT LAZANY      3  1 33.33% 
  Lacková     Dominika  STO VALALIKY         3  1 33.33% 
 11.Lukáƒová    Anna    OµK IMUNA µ.MICHAòANY    9  2 22.22% 
  Drobsáková   Veronika  OµK IMUNA µ.MICHAòANY    9  2 22.22% 
 13.Takaƒová    Zuzana   STO VALALIKY         6  1 16.67% 
 14.Gránerová    Lucia   ZP µPORT PODBREZOV¦     9  0  0.00%