Aktuality

Kontrólny turnaj výberu SR mužov 4.2.-5.2. 2003 Bratislava
Meno P.Š. Ill. Wil. Bal. Paľ Bla Tru. Pal Baž T.Š V:P Por.
Šereda P. (Rača)   :0:4 4:1 4:0 4:0 4:0 4:1 4:0 4:0 4:1 8/1 2
Illáš  (Rača) 4:0   3:4 4:0 4:3 4:0 4:2 4:0 4:0 4:0 8/1 1
Wiltschka 1:4 4:3   4:0 4:0 4:1 2:4 4:1 4:3 4:0 7/2 4
Baláž (Topoľčany) 0:4 0:4 0:4   4:2 4:3 0:4 2:4 4:2 1:4 3/6 7
Paľovčík (Malacky) 0:4 3:4 0:4 2:4   4:3 1:4 4:0 4:2 0:4 3/6 6
Blažek (Rača) 0:4 0:4 1:4 3:4 3:4   0:4 2:4 1:4 0:4 0/9 10
Truksa (Malacky) 1:4 2:4 4:2 4:0 4:1 4:0   4:3 4:2 4:1 7/2 3
Palček (Malacky) 0:4 0:4 1:4 4:2 0:4 4:2 3:4   4:1 1:4 3/6 8
Baženov (Malacky) 0:4 0:4 3:4 2:4 2:4 4:1 2:4 1:4   4:1 2/7 9
Šereda T. (Rača) 1:4 0:4 0:4 4:1 4:0 4:0 1:4 4:1 1:4   4/5 5