SUPERLIGA  7.kolo

 

 

MUˇI

 

SKUPINA A:  

 

BVSC Budapest – SKST Bratislava                      6:1

(Marsi 2, Nemeth 1, Varga 1, Marsi/Nemeth, Varga/Magyar, bzw. Kokes 1)

RACA Bratislav – El Nino Praha                          1:6

(Illas/Sereda P., bzw. Plachy 2, Pavelka 1, Vozicky 1, Krcil 1, Pavelka/Vozicky)

Factory Pro Praha – SVS Niederösterreich         3:6

(Bardon 1, Bardon/Kaucky, Simoncik/Laboutka, bzw. Schlager 2, Lengerov 1, Chen Weixing 2, Jindrak 1)

 

SKUPINA B:

Mareka Malacky – Kecskemet                            3:6

(Truksa 1, Bazenov 1, Palovcik 1, bzw. Zoltan 2, Somosi 1, Szabo 1, Demeter/Zoltan, Somosi/Szabo)

Innsbruck - ASKÖ Linz-Altstadt                           6:0

(Gardos R. 1, Gardos K. 1, Maier 1, Simoner 1, Gardos/Gardos, Maier/Simoner)

Postas Budapest – Start Horni Sucha                 5:5

(Lindner 2, Pazsy 1, Batorfi 1, Batorfi/Gerold, bzw. Kostal 1, Horejsi 1, Cihak 1, Mrkvicka 1, Horejsi/Cihak)

 

 

 

ˇENY

 

SKUPINA A:

 

Linz-Froschberg - Trnavka Bratislava

Topvar Topolcany – Frydlant n. Ostravici            4:6

(Frtalova 2, Kmotorkova 1, Frtalova/Lucenkova, bzw. Bartosova 3, Horakova 2, Poliackova 1)

Csad Hodonin – Postas Budapest                        4:6

(gespielt am 2. 12. 2002: Vachovcova 2, Vacenovska 1,  Vachovcova/Vacenovska, bzw. Ellö 3, Badescu 2, Lovas 1)

Linz-Froschberg – Trnavka Bratislava                 6:2

(Dermastija 3, Petzner 2, Dermastija/Petzner, bzw. Tancibokova 1, Mikova 1)

SKUPINA B:

Schwechat - BSE Budapest                                 4:6

(Popova 2, Herczig 1, Popova/Herczig,bzw. Braun 3, Kokai 2, Vass 1)

Start Horni Sucha – Olympic Wien                      6:2

(Strbikova 3, Gregorova 1, Harabaszova 1, Harabaszova/Strbikova, bzw. Kolarova N. 2)

Statisztika Budapest – SKST Topolcany              6:2

(gespielt am 11. 12. 2002, Punkte: Fazekas 3, Molnar 2, Molnar/Fazekas, bzw. Budayova 1, Kubrikova 1)