1.LIGA MUŽI VÝCHOD  2003/04
Tabuľka   Úspešnosť Výsledky
Por. Družstvo P.Z. V R P Skóre Body
1 ŠK Trio Tatra Ďurkov 22 20 0 2 225 : 83 62
2 ŠKST Centrum Žilina 22 16 4 2 205 : 103 58
3 KTK Krupina 22 15 2 5 205 : 103 54
4 Mlad. Relax Rim. Sobota 22 12 5 5 180 : 128 51
5 SPOJE TESCO Košice 22 11 3 8 165 : 143 47
6 TZO Bytča 22 10 4 8 162 : 146 46
7 ŠKST Kovo Stránske 22 9 2 11 145 : 163 42
8 MSTK VTJ Martin 22 7 0 15 132 : 176 36
9 RIALL ŠK Ban. Bystrica 22 6 1 15 117 : 191 35
10 Geológ VTJ Rožnava "B" 22 6 1 15 106 : 202 35
11 SŠK Poproč 22 5 1 16 116 : 192 33 zostup
12 SK Radoľa 22 3 1 18 90 : 218 29 zostup
D r u ž s t v o Spoje Košice Centrum Žilina VTJ Martin Rim. Sobota SŠK Poproč SK Radoľa Kovo Stránske Rožňava "B" KTK Krupina Banská Bystrica TZO Bytča Tatra Ďurkov
SPOJE TESCO Košice   3:11 11:3 10:4 9:5 12:2 6:8 10:4 7:7 11:3 8:6 6:8
ŠKST Centrum Žilina 7:7   11:3 7:7 10:4 13:1 8:6 12:2 7:7 11:3 11:3 4:10
MSTK VTJ Martin 5:9 4:10   5:9 12:2 10:4 6:8 9:5 3:11 11:3 6:8 3:11
Mlad. Relax Rim. Sobota 9:5 7:7 11:3   11:3 13:1 9:5 13:1 8:6 11:3 7:7 4:10
SŠK Poproč 4:10 5:9 6:8 10:4   9:5 8:6 11:3 2:12 7:7 5:9 6:8
SK Radoľa 9:5 3:11 6:8 5:9 9:5   6:8 7:7 2:12 3:11 3:11 1:13
ŠKST Kovo Stránske 11:3 3:11 8:6 7:7 9:5 6:8   9:5 4:10 5:9 7:7 1:13
Geológ VTJ Rožnava "B" 5:9 2:12 8:6 3:11 9:5 10:4 9:5   1:13 10:4 6:8 4:10
KTK Krupina 12:2 5:9 6:8 8:6 12:2 13:1 9:5 13:1   10:4 10:4 4:10
RIALL ŠK Ban. Bystrica 3:11 5:9 9:5 4:10 12:2 8:6 3:11 5:9 3:11   8:6 5:9
TZO Bytča 7:7 5:9 10:4 7:7 12:2 10:4 4:10 12:2 8:6 10:4   6:8
ŠK Trio Tatra Ďurkov 10:4 8:6 10:4 11:3 6:8 14:0 11:3 14:0 6:8 13:1 12:2