Majstrovstvá Západoslovenského regiónu-kraje Nitra+Trenčín

TTC Považská Bystrica,22.02.2004

 

Výsledková listina - dvojhra  muži   

 

Um.         Meno hráča                              Klub                                          Rebr.      R. SR      Nom.

 

  1            KONRÁD Peter                      TTC PB - hrá v zahraničí      8             55           10

  2            MACKOVIČ Oto                      Topvar Topoľčany                9             61           13

 3-4          FILAGA Marcel                      STK Nové Zámky                   7             51           14

 3-4          ŽOLDOŠ Peter                       ŠK ŠG Nitra                             10           70           17

 

 5-8          KOVALÍK Jozef                      TTC Pov.Bystrica                    6             42           19

 5-8          IŠTOKOVIČ Marián               ŠK ŠG Nitra                             11           74           24

 5-8          JEŽO Filip                                Pov.cukor Tr.Teplá                 34                           47

 5-8          GRIGEL Roman ml.              Domino Nitra                          35                           48

 

 9-16       MACHALÍK Ivan                       PK T&O Komárno                  4             35           29

 9-16       BALÁŽ Michal                        Topvar Topoľčany                  5             37           30

 9-16       MELEK Milan                          TTC Pov.Bystrica                    12           83           37

 9-16       POLÚCH Daniel                    Topvar Topoľčany                  17           97           42

 9-16       MACHALÍK Marián                 ŠK ŠG Nitra                             35                           60

 9-16       Michalka Miroslav            Tovarníky                                 38                           63

 9-16       Páleník Ivan                          ŠKST Dubnica                        39                           64

 9-16       Bralušič Oliver                 Kl. Nová Ves                           48                           73

 

 17-32     Jakubík Štefan                   Kl. Nová Ves                           50                           99

 17-32     Dobiáš Marek                       Kubran Trenčín                      61                           110

 17-32     Grežďo Ladislav                Pov.cukor Tr.Teplá                 63                           112

 17-32     Červeňan Jozef                 Drietoma                                 69                           118

 17-32     ČUKAN Michal                      ŠK ŠG Nitra                             72                           121

 17-32     HOREČNÝ Jozef                   Domino Nitra                          80                           129

 17-32     Gaduš Dušan                       TTC Pov.Bystrica                    81                           130

 17-32     Uhlárik Michal                   Kl. Nová Ves                           84                           133

 17-32     Bačík Matej                           TTC Pov.Bystrica                    85                           134

 17-32     Mroščák Ján                        TTC Pov.Bystrica                    87                           136

 17-32     Velič Ladislav                     TTC Pov.Bystrica                    88                           137

 17-32     GRAMANTÍK Marián              Lazany                                      89                           138

 17-32     SÁRINEC Matej                     TTC Pov.Bystrica                    94                           143

 17-32     ZELMAN DUŠAN ST.              Kubran Trenčín                      101                         150

 17-32     cHrvala rado                     Lazany                                      101                         150

 17-32     VIŠENKA MARTIN                    TTC Pov.Bystrica                    101                         150

 

 33-58     Mazúch Štefan                   TTC Pov.Bystrica                    82                           173

 33-58     Tretiník Peter                    TTC Pov.Bystrica                    95                           186

 33-58     ČERNÁK PETER                     Domino Nitra                          101                         192

 33-58     KAZLOV IGOR                          Domino Nitra                          101                         192

 33-58     HORŇÁČEK HENICH             Drietoma                                 101                         192

 33-58     JAŠŠo BRAnislav                 Drietoma                                 101                         192

 33-58     POLÁČEK IGOR                      Drietoma                                 101                         192

 33-58     chylo tomáš                        Lazany                                      101                         192

 33-58     kevický andrej                  PK T&O Komárno                  101                         192

 33-58     OLláRY RÓBERT                   PK T&O Komárno                  101                         192

 33-58     LIPA Marek                             PS Pov.Bystrica                      101                         192

 33-58     ŠKULAVÍK patrik                  STK Nové Zámky                   101                         192

 33-58     čERVEŇ MICHAL                    ŠK ŠG Nitra                             101                         192

 33-58     KOVÁČ PETER                        ŠK ŠG Nitra                             101                         192

 33-58     LANIK  pETER                         ŠK ŠG Nitra                             101                         192

 33-58     VIŠENKA ĽUBOMÍR                TOT Udiča                               101                         192

 33-58     BAČÍK JAKUB                           TTC Pov.Bystrica                    101                         192

 33-58     BAČÍK LADISLAV                     TTC Pov.Bystrica                    101                         192

 33-58     BUKVAI MILOŠ                         TTC Pov.Bystrica                    101                         192

 33-58     FAPŠO RÓBERT                     TTC Pov.Bystrica                    101                         192

 33-58     GULÁČ JAKUB                         TTC Pov.Bystrica                    101                         192

 33-58     GULÁČ PETER                        TTC Pov.Bystrica                    101                         192

 33-58     KONRÁD MATEJ                      TTC Pov.Bystrica                    101                         192

 33-58     PODMANÍK MILAN                   TTC Pov.Bystrica                    101                         192

 33-58     ŠEBÁK MARTIN                       TTC Pov.Bystrica                    101                         192

 33-58     TRÚCHLIK IGOR                     TTC Pov.Bystrica                    101                         192

Majstrovstvá Západoslovenského regiónu-kraje Nitra+Trenčín

TTC Považská Bystrica,22.02.2004

 

 

Výsledková listina - štvorhra muži   

 

 


Um.            Meno hráča                                                               Klub

 

1                 KOVALÍK Jozef-MELEK Milan                            TTC Pov.Bystrica

2                 ŽOLDOŠ Peter-IŠTOKOVIČ Marián                ŠK ŠG Nitra

3-4             FILAGA Marcel-MACHALÍK Ivan                        STK Nové Zámky-PK T&O Komárno

3-4             MACKOVIČ Oto-Páleník Ivan                            Topvar Topoľčany-ŠKST Dubnica        

 

5-8             Velič Ladislav-Tretiník Peter                     TTC Pov.Bystrica   

5-8             Bačík Matej-SÁRINEC Matej                            TTC Pov.Bystrica   

5-8             JEŽO Filip-Grežďo Ladislav                           Pov.cukor Tr.Teplá    

5-8             MACHALÍK Marián-ČERVEŇ MICHAL                ŠK ŠG Nitra

 

9-16           Gaduš Dušan  - Mazúch Štefan                   TTC Pov.Bystrica       

9-16           KONRÁD Peter - KONRÁD MATEJ                    TTC POV.Bystrica  

9-16           Michalka Miroslav - Uhlárik Michal        Tovarníky - Kl. Nová Ves         

9-16           BALÁŽ Michal  -  POLÚCH Daniel                    Topvar Topoľčany

9-16           GRAMANTÍK Marián - chylo tomáš               Lazany

9-16           Bralušič Oliver - jakubík Štefan              Kl. Nová Ves        

9-16           Červeňan Jozef-JAŠŠo BRAnislav             Drietoma

9-16           GRIGEL Roman ml.   - ČUKAN Michal            Domino Nitra - ŠK ŠG Nitra         

 

17-27        BAČÍK JAKUB -BUKVAI MILOŠ                              TTC Pov.Bystrica   

17-27        ŠEBÁK MARTIN - TRÚCHLIK IGOR                      TTC Pov.Bystrica          

17-27        FAPŠO RÓBERT - GULÁČ PETER                       TTC Pov.Bystrica       

17-27        Mroščák Ján -VIŠENKA MARTIN                      TTC Pov.Bystrica   

17-27        KOVÁČ PETER - LANIK  pETER                           ŠK ŠG Nitra

17-27        OLláRY RÓBERT - LIPA MAREK                          PK T&O Komárno-PS Pov.Bystrica

17-27        kevický andrej - ŠKULAVÍK patrik              PK T&O Komárno - STK Nové Zámky

17-27        cHrvala rado - VIŠENKA ĽUBOMÍR               Lazany-TOT Udiča             

17-27        Dobiáš Marek  - ZELMAN DUŠAN ST.              Kubran Trenčín

17-27        HORŇÁČEK HENICH - POLÁČEK IGOR             Drietoma

17-27        HOREČNÝ Jozef - KAZLOV IGOR                      Domino Nitra

 

 

 

Majstrovstvá Západoslovenského regiónu dospelých

Považská Bystrica,22.02.2004

 

                                Výsledková listina -dvojhra žien      

 

Um.              Meno hráčky                                                  Klub

 

  1                 SULETYOVÁ Zuzana                           STK PC Trenč.Teplá

  2                 HUDECOVÁ Soňa                                STK PC Tr.Teplá-Hluk

  3                 KREŠKOCZIOVÁ Alexandra               ŠK ŠG Nitra

  4                 BALÁŽOVÁ Barbora                              ŠKST Topoľčany

  5                 GLOSOVÁ Veronika                             Topvar Topoľčany

  6                 ANDELOVÁ Lenka                                ŠK ŠG Nitra

  7                 BAKAIOVÁ Tatiana                                ŠK ŠG Nitra

  8                 BUNDZELOVÁ Daniela                       Unimat OBSK Lazany

 

 9-12            DANIŠOVÁ Lenka                                 ŠK ŠG Nitra

 9-12            BÚTOROVÁ Benedika                         Topvar Topoľčany

 9-12            BOŠKOVÁ Martina                                Unimat OBSK Lazany

 9-12            ROJKOVIČOVÁ Veronika                    ŠKST Dubnica

 

 

Výsledková listina - štvorhra žien

 

 

   Um.         Mená hráčok                                                                    Klub

 

1              KREŠKOCZIOVÁ Alexandra-BAKAIOVÁ Tatiana      ŠK ŠG Nitra                         

2              ANDELOVÁ Lenka-DANIŠOVÁ Lenka                          ŠK ŠG Nitra

3-4          BALÁŽOVÁ Barbora-HUDECOVÁ Soňa                       ŠKST Topoľčany-STK PC Tr.Teplá

3-4          GLOSOVÁ Veronika-BÚTOROVÁ Benedika                Topvar Topoľčany

 

5-6          SULETYOVÁ Zuzana-ROJKOVIČOVÁ Veronika          STK PC Trenč.Teplá-ŠKST Dubnica

5-6          BUNDZELOVÁ Daniela-BOŠKOVÁ Martina                 Unimat OBSK Lazany

 

 

 

Výsledková listina - zmiešaná štvorhra

 

 

Um.         Mená hráčov                                                                            Klubová príslušnosť

 

1              BALÁŽ Michal - BALÁŽOVÁ Barbora                                Topvar Topoľčany-ŠKST Topoľčany

2              ŽOLDOŠ Peter - BAKAIOVÁ Tatiana                                 ŠK ŠG Nitra

3-4          KOVALÍK Jozef - HUDECOVÁ Soňa                                   TTC Pov.Bystrica -STK PC Tr.Teplá

3-4          IŠTOKOVIČ MariÁN - KREŠKOCZIOVÁ Alexandra           ŠK ŠG Nitra

 

5-8          MACKOVIČ Oto - BÚTOROVÁ Benedika                            Topvar Topoľčany

5-8          Páleník Ivan - GLOSOVÁ Veronika                                   ŠKST Dubnica - Topvar Topoľčany

5-8          MELEK Milan - ROJKOVIČOVÁ Veronika                           TTC Pov.Bystrica - ŠKST Dubnica

5-8          JEŽO Filip - SULETYOVÁ Zuzana                                        STK PC Trenč.Teplá

 

9-12        ČUKAN Michal - DANIŠOVÁ Lenka                                    ŠK ŠG Nitra

9-12        cHrvala rado - BOŠKOVÁ Martina                                  Unimat OBSK Lazany

9-12        chylo tomáš - BUNDZELOVÁ Daniela                           Unimat OBSK Lazany

9-12        čERVEŇ MICHAL - ANDELOVÁ Lenka                                ŠK ŠG Nitra