Kontrolné turnaje

 

 

 

18. 06. 2009 Dorastenky a staršie žiačky Bratislava
30.4. -1. 5. 2009 Dorastenci a starší žiaci Bratislava
19.-20. 11. 2008 Dorastenky Bratislava
12.-13. 11. 2008 Dorastenci, starší žiaci Bratislava
26.-27. 08. 2008 Muži a ženy Bratislava