Disciplinárna komisia

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
JUDr. Zoltán Gallo predseda    
Ing. Ladislav Bačík podpredseda   bacik@sates.sk
Michal Zachar člen    

Rozhodnutie DK vo veci štartu hráčky Karolíny Furkovej v sezóne 2017/2018 (R1/18)