Disciplinárna komisia

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
JUDr. Zoltán Gallo predseda    
Ing. Ladislav Bačík podpredseda   bacik@sates.sk
Michal Zachar člen