Disciplinárna komisia

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
JUDr. Zoltán Gallo predseda    
MUDr. Jozef Kmeť MPH podpredseda    
Michal Zachar člen