Komisia mládeže

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
Ing. Roman Grigel predseda 0903 713 246 r.grigel@gmail.com
Jaroslav Adámek člen   stk@stklucenec.sk
Radoslav Blažek člen   blazek.radoslav@gmail.com
František Solár člen   frantisek.solar@gmail.com
Bc. Lucia Čolovičková člen   lucialucifer1@gmail.com
Mgr. Zuzana Majdeková tajomník 02/44 884 042 majdekova@sstz.sk

ŠTATÚT Národného stolnotenisového centra mládeže

Výzva na zriadenie celoštátneho centra prípravy mládeže

2019 STAG European Youth Table Tennis Championships 7. - 16.Júl 2019, Ostrava, Czech Republic

Správa komisie mládeže - konferencia SSTZ 2018

Výcvikové tábory mládeže schváelné VV SSTZ do konca roku 2019

Súbory:

Výzva pre regióny + testy.pdf

Hodnotenie reprezentačných trénerov

Hodnotenie:

Hodnotenie Juniorov Lignano 2019
Hodnotenie Juniorky Lignano 2019
Hodnotenie Kadeti Lignano 2019
Hodnotenie Kadetky Lignano 2019

Hodnotenie Juniorov Polsko 2019
Hodnotenie Junioriek Polsko 2019
Hodnotenie Kadetiek Polsko 2019

Hodnotenie Marocco Open 2019
Hodnotenie Marocco Open 2019 - tréner Solár

Hodnotenie KT kadetov - D. Jahoda
Hodnotenie Varaždin 2019 - tréner Solar
Hodnotenie Varaždin 2019 - tréner Grigel
Hodnotenie Varaždín 2019 - trénerka Grigelová

Hodnotenie Eurominichamps - tréner Solar
Hodnotenie Eurominichamps - tréner Dragaš

Hodnotenie Croatia Open - D. Jahoda
Hodnotenie Dunajský Pohár - D. Jahoda
Hodnotenie VT Ružomberok - D. Jahoda

Hodnotenie Dunajský Pohár - Z.Grigelová

Hodnotenie Europe Youth TOP 10 - Z.Grigelová
Hodnotenie Europe Youth TOP 10 - D. Jahoda

Hodnotenie VT mladší žiaci Topoľčany - D. Jahoda
Hodnotenie VT kadeti Bratislava - D. Jahoda

Hodnotenie SJCO kadeti - D. Jahoda
Hodnotenie SJCO juniorky - D. Jahoda

Hodnotenie Hungaria open kadeti - D. Jahoda
Hodnotenie Hungaria open juniorky - Z.Grigelová

VT - starší žiaci Ružomberok - D. Jahoda

 

Hodnotenie

Záverečné hodnotiace správy pre výber celoštátneho centra prípravy mládeže:

Hodnotenie + hárok Anton Kutiš
Hodnotenie + hárok Eva Ódorová
Hodnotenie + hárok Jaromír Truksa
Hodnotenie + hárok Jozef Blaško
Hodnotenie + hárok Petr Nedoma