Komisia mládeže

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
Ing. Roman Grigel predseda 0903 713 246 r.grigel@gmail.com
prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. člen 0903 461 734 pavol.alexy@stuba.sk
Radoslav Blažek člen    
František Solár člen    
Jaroslav Adámek člen    
Mgr. Bc. Ivica Hatalová tajomník   hatalova@sstz.sk

Správa komisie mládeže - konferencia SSTZ 2018

Súbory:

Výzva pre regióny + testy.pdf

Hodnotenie reprezentačných trénerov