Komisia mládeže

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
Ing. Roman Grigel predseda 0903 713 246 r.grigel@gmail.com
Jaroslav Adámek člen   stk@stklucenec.sk
Radoslav Blažek člen   blazek.radoslav@gmail.com
František Solár člen   frantisek.solar@gmail.com
Mgr. Bc. Ivica Hatalová tajomník   hatalova@sstz.sk
       

Výzva na zriadenie celoštátneho centra prípravy mládeže

2019 STAG European Youth Table Tennis Championships 7. - 16.Júl 2019, Ostrava, Czech Republic

Správa komisie mládeže - konferencia SSTZ 2018

Súbory:

Výzva pre regióny + testy.pdf

Hodnotenie reprezentačných trénerov

Hodnotenie:

Hodnotenie Juniorov Lignano 2019
Hodnotenie Juniorky Lignano 2019
Hodnotenie Kadeti Lignano 2019
Hodnotenie Kadetky Lignano 2019