Komisia športovej reprezentácie

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
Jaromír Truksa predseda 0903 403 102 jarotruksa@centrum.sk
Ing. Jarolím Miko člen    
Jozef Bardoň člen    
Dalibor Jahoda člen   daliborjahoda@zoznam.sk
Lucia Čolovičková tajomníčka 02/44 872 973 sstz4@sstz.sk