Komisia športovej reprezentácie

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
Jaromír Truksa predseda 0903 403 102 jarotruksa@centrum.sk
Ing. Jarolím Miko člen    
Jozef Bardoň člen    
Dalibor Jahoda člen   daliborjahoda@zoznam.sk
Mgr. Bc. Ivica Hatalová tajomníčka 02/44 872 973 hatalova@sstz.sk

Správa komisie športovej reprezentácie - konferencia 2018

Poznatky a nové trendy na Majstrovstvách sveta družstiev mužov a žien

Hodnotenie reprezentačných trénerov

Hodnotenie reprezentačných trénerov.doc

Kritéria pre mužov na MS jednotlivcov a ME družstiev 2019