Komisia športovej reprezentácie

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
Milan Grman predseda 0903 218 744 grmi1@seznam.cz
Lucia Čolovičková člen 02/44 872 973 sstz4@sstz.sk
Valentína Popová člen   popova.valentina13@gmail.com
Róbert Valuch člen   robert.valuch@slovanet.sk