Legislatívna komisia

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
JUDr. Martin Ďuračík predseda   mduracik@gmail.com
JUDr. Daniel Fink člen   daniel.fink@pobox.sk
Mgr. Matej Hamran člen   matej.hamran@gmail.com
Stanislav Sládkovič člen   stanislavsladkovic@gmail.com