Komisia pre rozvoj, školský šport a telesne postihuntých

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
Ing. Erich Reho predseda 0905 563 650 info@stklokomotiva.sk
Lucia Čolovičková člen 02/44 872 973 sstz4@sstz.sk
Luboš Dobrotka člen    
Ing. Peter Šiška člen    
Mgr. Marcel Filaga člen