Metodicko - vzdelávacia komisia

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
Ing. Anton Kutiš predseda
 
kutistono@gmail.com
RNDr. Marta Brúderová člen   marta.bruderova17@gmail.com
JUDr., Bc. Jozef Blaško člen    
Bc. Lucia Čolovičková člen   lucialucifer1@gmail.com
Mgr. Viliam Sýkora člen    
Mgr. Bc. Ivica Hatalová tajomníčka   hatalova@sstz.sk

 

ŠKOLENIA SEMINÁRE ZOZNAMY METODICKÉ MATIERIÁLY

Aktuálny zoznam trénerov k 01.01.2020

110/2016 Z.z Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v SR

Správa metodicko - vzdelávacej komisie - konferencia SSTZ 2018

Pozvánka na seminár pre trénerov A,B,C,D - 22.marec 2019 v Humennom

Prihláška na školenie trénerov

Tréner stolného tenisu I

Tréner stolného tenisu II

Tréner stolného tenisu III

Tabuľka kalórií stolného tenistu

USMERNENIE k realizácii školenia trénerov licencie D poverenými KSTZ