Komisia rozhodcov

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
Dr, Ján Vaniak predseda 02/44 888 613 sstz6@sstz.sk
Ing. Jaroslav Zliechovec člen   jaro.zliechovec@gmail.com
Ing. Erich Reho členo    
Stanislav Sládkovič člen   stanislav.sladkovic@gmail.com
Mgr. Matej Hamran, LLM.