Komisia rozhodcov

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
Dr, Ján Vaniak predseda 02/44 888 613 sstz6@sstz.sk
Ing. Jaroslav Zliechovec člen   jaro.zliechovec@gmail.com
Ing. Erich Reho člen    
Stanislav Sládkovič člen   stanislav.sladkovic@gmail.com
Mgr. Matej Hamran, LLM. člen    

Žiadam všetkých rozhodcov, ktorí nie sú uvedení v databáze a majú platnú (ale aj neplatnú) licenciu, aby si vyplnili osobný list rozhodcu (na stiahnutie) a zaslali ju spolu s fotografiou/scanom svojej platnej (ale aj neplatnej) licencie na mail: sstz3@sstz.sk, prípadne poštou na adresu zväzu. Následne budú doplnení do databázy.

DATABAZA ROZHODCOV - aktuálna k 01.12.2017

DATABAZA medzinárodných rozhodcov

DATABAZA hlavných rozhodcov

Osobný list rozhodcu.xls
Úprava pravidla o poskytovaní rád hráčom - úprava
Odmeny a náhrady rozhodcom , smernica SSTZ č.2_2017 účinná od 1.9.2017
Zoznam schválených poťahov 1.10.2017 - 31.3.2018