Komisia rozhodcov

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
Dr, Ján Vaniak predseda 02/44 888 613 sstz6@sstz.sk
Ing. Jaroslav Zliechovec člen   jaro.zliechovec@gmail.com
Ing. Erich Reho člen    
Stanislav Sládkovič člen   stanislav.sladkovic@gmail.com
Mgr. Matej Hamran, LLM. člen    

Žiadam všetkých rozhodcov, ktorí nie sú uvedení v databáze a majú platnú (ale aj neplatnú) licenciu, aby si vyplnili osobný list rozhodcu (na stiahnutie) a zaslali ju spolu s fotografiou/scanom svojej platnej (ale aj neplatnej) licencie na mail: sstz3@sstz.sk, prípadne poštou na adresu zväzu. Následne budú doplnení do databázy.

Poprosím všetkých rozhodcov, ktorí sa zúčastnili seminára dňa 12.01.2018 v Leopoldove, aby poslali svoje vyplňené osobné listy (súbor nižšie) na adresu sstz3@sstz.sk
Ďakujem

Školenie a seminár rozhodcov - Moravský Sv. Ján 01.12.2018 (prihlášky do 26.11.2018)

DATABAZA ROZHODCOV - aktuálna k 08.11.2018

DATABAZA medzinárodných rozhodcov

DATABAZA hlavných rozhodcov

Správa rozhodcovskej komisie - konferencia SSTZ 2018

Osobný list rozhodcu.xls

NEWSLETTER - ITTF - rozhodcovia

Prasknutá loptička počas výmeny (schválené na VV SSTZ dňa 24.5.2018)

Úprava pravidla o poskytovaní rád hráčom - úprava
Odmeny a náhrady rozhodcom , smernica SSTZ č.3/2018
Zoznam schválených poťahov 1.10.2018 - 30.06.2019