Komisia rozhodcov

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
Stanislav Sládkovič predseda +421 905410570 stanislavsladkovic@gmail.com
Dr. Ján Vaniak člen   sstz6@sstz.sk
Mgr. Matej Hamran, LLM. člen   matej.hamran@gmail.com
Ing. Jaroslav Zliechovec  člen   jaro.zliechovec@gmail.com
Ing. Erich Reho člen   rokfo@thermogas.sk
Marián Bystričan člen    
Ing. Jaroslav Freund člen   jaro.freund@gmail.com
Jakub Cibula tajomník 02/44 888 613 sstz3@sstz.sk
Andrej Čajkovič konzultant    

 

Rozhodcovský kalendár medzinárodných akcií 2021   aktualizácia k 6.9.2021

 

POZVÁNKY:

TURNAJ: PRIHLÁŠKA DO: PRE ROZHODCOV:    TERMÍN:
 MČR dospělých Havířov 9.-11.10.    24.9.2021 Licencia IU, A 9. - 11.10. 
WTT Youth Contender Lignano    17.9.2021 Licencia IU, A 24. - 30.10    
WTT Youth Contender, Senec    25.9.2021 Licencia IU, A, B 1.11. - 7.11.
FA20 Para Lignano Master Open 2021    22.9.2021 Licencia IU, A,  4.11. - 7.11.
PARA TT  SPANISH OPEN      22.9.2021 Licencia IU, A,  14. - 16.10.
WTT Youth Contender Szombathely    25.9.2021 Licencia IU, A,  1.11. - 7.11.

 

DATABAZA ROZHODCOV - aktuálna k 16.07.2021

DATABAZA medzinárodných rozhodcov

DATABAZA hlavných rozhodcov   aktuálna k 13.1.2021

Žiadam všetkých rozhodcov, ktorí nie sú uvedení v databáze a majú platnú (ale aj neplatnú) licenciu, aby si vyplnili osobný list rozhodcu (na stiahnutie) a zaslali ju spolu s fotografiou/scanom svojej platnej (ale aj neplatnej) licencie na email: stanislavsladkovic@gmail.com    Následne budú doplnení do databázy.

 

Zoznam schválených poťahov 01.07.2021 - 30.09.2021

Formulár na hodnotenie rozhodcov SSTZ   formulár, podľa ktorého sa rozhodcovia hodnotia na turnajoch     S S T Z

Osobný list rozhodcu.xls

Smernica SSTZ č.3/2018: Odmeny a náhrady rozhodcom stolného tenisu - aktualizovaná 30.11.2020

Smernica č.2/2018: Školenia a udeľovanie licencii rozhodcom stolného tenisu - aktualizované

Úprava pravidla o poskytovaní rád hráčom - úprava

Správa rozhodcovskej komisie - konferencia SSTZ 2018

Formulár racket controll