Komisia rozhodcov

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
Dr. Ján Vaniak predseda 02/44 888 613 sstz6@sstz.sk
Ing. Jaroslav Zliechovec člen   jaro.zliechovec@gmail.com
Ing. Erich Reho člen   rokfo@thermogas.sk
Stanislav Sládkovič člen   stanislavsladkovic@gmail.com
Mgr. Matej Hamran, LLM. člen    

Žiadam všetkých rozhodcov, ktorí nie sú uvedení v databáze a majú platnú (ale aj neplatnú) licenciu, aby si vyplnili osobný list rozhodcu (na stiahnutie) a zaslali ju spolu s fotografiou/scanom svojej platnej (ale aj neplatnej) licencie na mail: sstz3@sstz.sk, prípadne poštou na adresu zväzu. Následne budú doplnení do databázy.

 

Rozhodcovský kalendár medzinárodných akcií 2019    aktualizácia k 9.11.2019

 

Rozhovor s Petrom Bohumským

DATABAZA ROZHODCOV - aktuálna k 17.09.2019

DATABAZA medzinárodných rozhodcov

DATABAZA hlavných rozhodcov

Zoznam schválených poťahov 01.10.2019 - 31.06.2020

Osobný list rozhodcu.xls

NEWSLETTER - ITTF - rozhodcovia

Prasknutá loptička počas výmeny (schválené na VV SSTZ dňa 24.5.2018)

Úprava pravidla o poskytovaní rád hráčom - úprava
Odmeny a náhrady rozhodcom , smernica SSTZ č.3/2018
Správa rozhodcovskej komisie - konferencia SSTZ 2018