Konferencia SSTZ

2018

Zápis z celoslovenskej konferencie SSTZ, konanej dňa 15.6.2018 v Bratislave

Uznesenie z celoslovenskej konferencie SSTZ z dňa 15.06.2018

Výročná správa SSTZ za rok 2017

Program celoslovenskej konferencie

Rokovací  poriadok 2018

Celoslovenská konferencia SSTZ, Bratislava (fotogaléria)


2017

Uznesenie z celoslovenskej konferencie SSTZ z dňa 16.06.2017

Zápis z celoslovenskej konferencie SSTZ z dňa 16.06.2017

Rokovací a volebný poriadok celoslovenskej konferencie SSTZ z dňa 16.06.2017
 

2016

Uznesenie z celoslovenskej konferencie SSTZ z dňa 25.6.2016

 

Mimoriadna konferencia SSTZ - per rollam

Zvolanie mimoriadnej konferencie SSTZ

Ing.Wawrek - predstavenie kandidáta na kontrolóra

Zoznam delegatov – mimoriadna konferencia 2018