Kontrolór SSTZ


Ján Tichy (tichyjan31@gmail.com)

Správy

Upozornenia

Odporúčania

Návrhy

Podnety

Výročné správy kontrolóra

Výročná správa kontrolóra za obdobie 2016 - 2017