Kontrolór SSTZ

Ing.Gabriel Wawrek
Ing.Gabriel Wawrek (gabriel.wawrek00@gmail.com)

Správy

Správa kontrolnej komisie - riadna konferencia SSTZ zo dňa 15.6.2018

Upozornenia

Odporúčania

Návrhy

Podnety

Výročné správy kontrolóra

Výročná správa kontrolóra za obdobie 2016 - 2017