2019:

Výzva na predloženie cenovej ponuky na opravu komína

2018:

Zmluva o dielo č.6/2018

Kúpna zmluva Z201848450_Z