2020:

Nákup športových odevov - výzva

2019:

Výzva na predloženie cenovej ponuky na opravu komína
Zmluva o dielo č.1/2019

2018:

Zmluva o dielo č.6/2018

Kúpna zmluva Z201848450_Z