Slovenský pohár mládeže pre sezónu 2021/2022

Dátum Názov
Najmladšie žiactvo
18.09.2021 1.SPM - najmladšie žiačky, Funstar Topoľčany
18.09.2021 1.SPM - najmladší žiaci, STC ŠKST Bratislava
30.10.2021 2.SPM - najmladšie žiactvo, ŠKST Bošany (zmena termínu)
01.01.2022 3.SPM - najmladšie žiačky, TTC Majcichov
01.01.2022 3.SPM - najmladší žiaci, Funstar Topoľčany
01.01.2022 4.SPM - najmladší žiaci, STC ŠKST Bratislava
02.01.2022 4.SPM - najmladšie žiačky, TJ Lokomotíva Vrútky
Mladšie žiactvo
16.10.2021 1.SPM - mladší žiaci, Funstar Topoľčany
16.10.2021 1.SPM - mladšie žiačky, STC ŠKST Bratislava (zmena)
13.11.2021 2.SPM - mladší žiaci, STC ŠKST Bratislava
13.11.2021 2.SPM - mladšie žiačky, Funstar Topoľčany
01.01.2022 3.SPM - mladšie žiačky, MŠK Žiar nad Hronom
01.01.2022 3.SPM - mladší žiaci, STC ŠKST Bratislava
02.01.2022 4.SPM - mladší žiaci, ŠKST Bošany
02.01.2022 4.SPM - mladšie žiačky, TTC Považská Bystrica
Staršie žiactvo
10.10.2021 1.SPM - starší žiaci, STO Spoje Bratislava (hala SSTZ)
10.10.2021 1.SPM - staršie žiačky, STK Funstar Topoľčany (zmena)
11.12.2021 2.SPM - starie žiačky, TTC Majcichov
11.12.2021 2.SPM - starší žiaci, STC ŠKST Bratislava
01.01.2022 3.SPM - starší žiaci, Funstar Topoľčany
01.01.2022 3.SPM - staršie žiačky, TTC Záhorská Bystrica
02.01.2022 4.SPM - starší žiaci, ŠKST Bošany
02.01.2022 4.SPM - staršie žiačky, ŠKST Ružomberok (zmena)
Dorast
12.09.2021 1.SPM - dorast, ŠKST Humenné
27.11.2021 2.SPM - dorastenci, Funstar Topoľčany
27.11.2021 2.SPM - dorastenky, STO Spoje Bratislava
01.01.2022 3.SPM - dorastenci, STC ŠKST Bratislava
01.01.2022 3.SPM - dorastenky, MŠK Žiar nad Hronom
02.01.2022 4.SPM - dorastenci, STO Spoje Bratislava (Hala SSTZ)
02.01.2022 4.SPM - dorastenky, ŠKST Ružomberok
Do 21 rokov
17.10.2021 1.SPM - U21, Funstar Topoľčany (zmena)
28.11.2021 2.SPM - U21, ŠKST Ružomberok (zmena)
01.01.2022 3.SPM - U21, STC ŠKST Bratislava