Základné dokumenty

Stanovy

Vzorové stanovy pre kluby

Sprievodný list
Zápisnica z členskej schôdze                   (word)
Prezenčná listina z členskej schôdze      (word)
Vzorové stanovy pre kluby                       (word)
Oznámenie o zmene stanov na MV SR  (word)

Pravidlá stolného tenisu

Súbor predpisov

Smernice

Smernica SSTZ č.3/2018: Odmeny a náhrady rozhodcom stolného tenisu
Smernica č.1 /2018: Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM a individuálnej podpory - platná od 1.1.2019
Smernica č.2/2018: Školenia a udeľovanie licencii rozhodcom stolného tenisu - platná od 1.9.2018
Smernica SSTZ č. 8/2017: Plánovanie a rozpočet - platná od 1.1.2018
Smernica SSTZ č. 7/2017: Smernica o obehu účtovných dokladov - platná od 01.01.2018
Smernica SSTZ č.1/2017: Odmeny za výsledky na Majstrovstvá Európy a Sveta
Smernica SSTZ č.4/2016: Pravidlá kontroly a kontrolných opatrení pre ÚTM
Smernica SSTZ č.3/2016: Smernica o odmeňovaní trénerov mládeže za medzinárodné výsledky
Smernica SSTZ č.2/2016: Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM a individuálnej podpory
Smernica SSTZ č.1/2016: Ekonomická smernica
Smernica SSTZ č.3/2017: Ekonomická smernica - platná od 01.01.2018
Smernica pre poskytovanie odmeny a náhrad kontrolórovi SSTZ
Smernica SSTZ č.1/2015: Udeľovanie a aktualizácia trénerských licencií v stolnom tenise SR
Smernica SSTZ č.5/2017: Udeľovanie a aktualizácia trénerských licencií v stolnom tenise SR - platná od 01.01.2018
Smernica SSTZ č.6/2017: Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM a individuálnej podpory - platná od 01.01.2018
Smernica SSTZ č.2/2015: Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM a individuálnej podporySmernica SSTZ č.1/2011: Podmienky pre uhrádzanie nákladov na turnajoch World TOUR a WJC

Pravidlá pre tvorbu rebríčkov 

Ostatné dokumenty

Zákon o športe