Základné dokumenty

Stanovy

Vzorové stanovy pre kluby

Sprievodný list
Zápisnica z členskej schôdze                   (word)
Prezenčná listina z členskej schôdze      (word)
Vzorové stanovy pre kluby                       (word)
Oznámenie o zmene stanov na MV SR  (word)

Pravidlá stolného tenisu

Registračný poriadok
Prestupový poriadok
Súťažný poriadok
Disciplinárny poriadok
Rokovací poriadok
Výklad súboru predpisov VV SSTZ
Štatút kontrolnej komisie
Štatút legislativnej komisie

Smernice

Smernica SSTZ č.2/2021 - Odmeny autorov a iných osôb podieľajúcich sa na publikačnej a ďalšej edičnej činnosti SSTZ
Smernica SSTZ č.1/2021 - Odmeňovanie dospelých reprezentantov za postavenie vo svetovom rebríčku
Smernica SSTZ č. 6/2020 - Štatút reprezentanta Slovenskej republiky v stolnom tenise
Smernica SSTZ č. 5/2020 - Smernica o verejnom obstarávaní
Smernica SSTZ č. 4/2020 - Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM a individuálnej podpory
Smernica SSTZ č. 3/2020 - Pravidlá pre hospodárenie s poťahmi v národných centrách NSTC a NSTCm
Smernica SSTZ č. 2/2020 - Smernica na rozdeľovanie poťahov pre reprezentatov Slovenskej republiky
Smernica SSTZ č. 1/2020 - Smernica o odmeňovaní hráčov a trénerov za výsledky na vrcholných podujatiach
Smernica SSTZ č. 5/2019 - Smernica o finančnej podpore najúspešnejších stolných tenistov SR v ťažkej životnej situácii, spôsobenej zdravotnými problémami
Smernica SSTZ č. 4/2019 - Elektronické hlasovanie per rollam
Smernica SSTZ č. 3/2019 - Organizačný poriadok NSTC
Smernica SSTZ č. 2/2019 - Ekonomická smernica
Smernica SSTZ č.3/2018: Odmeny a náhrady rozhodcom stolného tenisu - aktualizovaná 30.11.2020
Smernica č.1/2018: Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM a individuálnej podpory - platná od 1.1.2019 (zmena bodu 3.3 a 5.7)
Smernica č.2/2018: Školenia a udeľovanie licencii rozhodcom stolného tenisu - aktualizované
Smernica SSTZ č. 8/2017: Plánovanie a rozpočet 
Smernica SSTZ č. 7/2017: Smernica o obehu účtovných dokladov
Smernica SSTZ č.1/2017: Odmeny za výsledky na Majstrovstvá Európy a Sveta
Smernica SSTZ č.4/2016: Pravidlá kontroly a kontrolných opatrení pre ÚTM
Smernica SSTZ č.3/2016: Smernica o odmeňovaní trénerov mládeže za medzinárodné výsledky
Smernica SSTZ č.2/2016: Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM a individuálnej podpory
Smernica SSTZ č.1/2016: Ekonomická smernica
Smernica SSTZ č.3/2017: Ekonomická smernica - platná od 01.01.2018
Smernica pre poskytovanie odmeny a náhrad kontrolórovi SSTZ
Smernica SSTZ č.1/2015: Udeľovanie a aktualizácia trénerských licencií v stolnom tenise SR
Smernica SSTZ č.5/2017: Udeľovanie a aktualizácia trénerských licencií v stolnom tenise SR - platná od 01.01.2018
Smernica SSTZ č.6/2017: Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM a individuálnej podpory - platná od 01.01.2018
Smernica SSTZ č.2/2015: Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM a individuálnej podpory

Smernica SSTZ č.1/2011: Podmienky pre uhrádzanie nákladov na turnajoch World TOUR a WJC - ZMENA 2020

Smernica SSTZ č.2/2009: Školenie a udeľovanie licencii trénerom stolného tenisu
Smernica SSTZ č.4/2007: Pravidlá pre prihlasovanie samoplatcov

Pravidlá pre tvorbu rebríčkov 

Ostatné dokumenty

Zákon o športe

Národné stolnotenisové centrum

Logo SSTZ