Základné dokumenty

Stanovy

Pravidlá stolného tenisu

Súbor predpisov

Smernice

Pravidlá pre tvorbu rebríčkov 

Ostatné dokumenty

Zákon o športe