Zápisy výkonného výboru

Uznesenia VV trvajúce - aktualizované 25.06.2019