Zápisy výkonného výboru

Uznesenia VV trvajúce - aktualizované 12.04.2019