Zápisy výkonného výboru

Uznesenia VV trvajúce - aktualizované