Konferencia SSTZ 2020

Celoslovenská konferencia stolného tenisu – formou per rollam

Slovenský stolnotenisový zväz po prvý raz vo svojej 95-ročnej histórii uskutočnil dňa 30.6.2020 konferenciu elektronickou formou per rollam. Vzhľadom na hygienické opatrenia súvisiace s negatívnym vplyvom COVID-19, 55 delegátov z regionálnych zväzov, extraligových klubov a záujmových skupín hlasovalo o vopred zaslaných materiáloch elektronicky: o schválení správy o činnosti zväzu za uplynulé obdobie, výročnej správe za rok 2019, o čerpaní rozpočtu za rok 2019 a rozpočte na rok 2020 ako aj záložnom práve na budovu stolnotenisovej haly SSTZ v súvislosti s pôžičkou na zakúpenie pozemkov pod Národným stolnotenisovým centrom.

Na hlasovaní sa zúčastnilo 50 delegátov, čo je 90,9%, čím sa rozhodnutia konferencie stali platné. Konferencia ukázala veľkú zodpovednosť delegátov a aj ich flexibilnosť nielen pri hlasovaní, ale aj pri zabezpečovaní úloh a povinností vyplývajúcich z úplne zmeneného kalendára domácich a zahraničných súťaží.

Najbližšia konferencia SSTZ bude o rok za osobnej účasti delegátov a okrem štandardných bodov programu bude aj voliť nové vedenie SSTZ na ďalšie 4-ročné obdobie.

Zverejnil: Jakub Cibula - 06.07.2020 - 16:01