Finančná podpora pre mládež do 23 rokov pre rok 2020 (aktualizované sumy)

Časový harmonogram:

  • 15.09.2020 – uzávierka štartu hráčov (potrebné 3 štarty) pre čerpanie príspevku do 23 rokov pre rok 2020  (obdobie 01.10.2019 - 15.09.2020) - ZMENA
  • 02.09.2020 – zverejnenie kompletnej výzvy na čerpanie príspevku
  • 25.09.2020 – uzávierka predkladania žiadostí o príspevok klubov /musí byť do termínu doručené/
  • 15.10.2020 – zverejnenie tabuľky klubov + zasielanie zmlúv klubom
  • 30.11.2020 – predkladanie dokladov na preplatenie - ZMENA
  • 30.11.2020 – zaslanie finančných prostriedkov klubom, resp. úhrady faktúr (priebežne)

 

 

Dokumenty:

Zverejnil: Jakub Cibula - 27.10.2020 - 17:24