Príspevok pre extraligové kluby SSTZ v roku 2020

Tabuľka klubov s uznaným príspevkom

Časový harmonogram:

  • 07.11.2020 - zverejnenie výzvy pre kluby na predkladanie žiadostí
  • 20.11.2020 - uzávierka termínu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku
  • 27.11.2020 - zverejnenie tabuľky klubov + zasielanie zmlúv klubom
  • 11.12.2020 - predkladanie dokladov na preplatenie /suma oprávnených výdavkov musí byť totožná s výškou príspevku/
  • 18.12.2020 - zaslanie finančných prostriedkov klubom, resp. úhrady faktúr /dokladov/

Dokumenty na stiahnutie:

Zverejnil: Jakub Cibula - 01.12.2020 - 13:54