Príspevok pre extraligové kluby SSTZ v roku 2020

Tabuľka klubov s uznaným príspevkom + dodatok

Časový harmonogram:

  • 07.11.2020 - zverejnenie výzvy pre kluby na predkladanie žiadostí
  • 20.11.2020 - uzávierka termínu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku
  • 27.11.2020 - zverejnenie tabuľky klubov + zasielanie zmlúv klubom
  • 11.12.2020 - predkladanie dokladov na preplatenie /suma oprávnených výdavkov musí byť totožná s výškou príspevku/
  • 18.12.2020 - zaslanie finančných prostriedkov klubom, resp. úhrady faktúr /dokladov/
  • 15.03.2021 - zaslanie finančných prostriedkov klubom, resp. úhrady faktúr /dokladov/ - dodatok

Dokumenty na stiahnutie:

Zverejnil: Jakub Cibula - 15.02.2021 - 21:16