VO - Rekonštrukcia a oprava izieb č.24 a č.27 spolu so sociálnymi zariadeniami v NSTC - výzva