Úprava súťažného poriadku schválená VV SSTZ

  • 4.3.7.1.3. V jednom súťažnom ročníku môže hráč štartovať v majstrovských  stretnutiach len za jeden oddiel – klub s výnimkou hráčov podľa čl. 4.1.4.6.3. pri anulovaní výsledkov , pri výnimočnom hosťovaní  podľa čl. 3.6.1.8. a výnimkou v sezóne 2020/21 z dôvodu koronakrízy.
  • Toto ustanovenie platí aj  pre hráčov s cudzou štátnou príslušnosťou.
  •  
  • 4.3.7.1.4. Hráč s cudzou štátnou príslušnosťou nemôže v jednom súťažnom ročníku súčasne štartovať za družstvo so sídlom na území SR a za akékoľvek iné družstvo v zahraničí s výnimkou v sezóne 2020/21 z dôvodu koronakrízy. Toto ustanovenie sa týka aj hráčov s príslušnosťou k SR hrajúcich v zahraničí. Výnimkou môžu byť len reprezentačné štarty za svoju krajinu.

- 29.03.2021 - 08:55