Konferencia SSTZ 2021

Harmonogram príprav Konferencie SSTZ 2021:

·       do 17.5.2021 – zaslanie návrhov na zmeny a doplnky súboru predpisov

·       do 31.5.2021 – uskutočnenie krajských konferencií

·       do 31.5.2021 – nahlásenie delegátov za jednotlivé kraje a extraligové kluby na sekretariát SSTZ (na sstz1@sstz.sk)

·       do 31.5.2021 – zaslanie návrhov KSTZ na kandidátov na jednotlivé pozície VV SSTZ ako aj predsedu a členov disciplinárnej komisie SSTZ

·       do 11.6.2021 – sekretariát SSTZ pošle pozvánku spolu s programom a podklady k programu všetkým delegátom konferencie a tiež zverejní aj na stránke www.sstz.sk

·       do 15.6.2021 – zverejnenie profilov kandidátov na jednotlivé volené funkcie

·       18.6.2021 – Konferencia SSTZ

Rokovací a volebný poriadok

Zverejnil: Jakub Cibula - 10.05.2021 - 09:29