Usmernenie pre kluby – príspevok U23

Výkonný výbor SSTZ na svojom rokovaní dňa 13.07.2021 rozhodol následovne:

  • Obdobie na uznanie 3 štartov je od 01.10.2019 do 30.08.2021.
  • V prípade anulovaných a nedohraných súťaží VV rozhodol tieto štarty akceptovať.
  • Uznaní budú len tí športovci ktorí sú narodení dňa 1.10.1997 a mladší.

Zverejnil: Jakub Cibula - 13.07.2021 - 15:04