Celoslovenská konferencia SSTZ dňa 18.6.2021 zvolila predsedu SSTZ, členov VV SSTZ a členov disciplinárnej komisie

- 19.06.2021 - 07:13