Šport je šanca (olympic.sk)

Klub fair play Slovenského olympijského a športového výboru v spolupráci s Nadáciou Slovenského olympijského a športového výboru vypisuje súťaž o cenu Šport je šanca.

Ocenenie môže dostať organizátor projektu, ktorého zámerom a cieľom je pomocou športovcov alebo prostredníctvom športových aktivít:

  1. zvýšiť zapájanie znevýhodnených skupín do športového hnutia,
  2. podporovať vzájomnú solidaritu medzi rôznymi skupinami spoločnosti,
  3. boj proti dopingu,
  4. boj proti všetkým druhom násilia, neznášanlivosti a diskriminácie,
  5. podpora sociálneho začlenenia a rovnakých príležitostí v športe,
  6. prispieť k podpore ochrany a obnovy životného prostredia.

Organizátor víťazného projektu bude ocenený nákupom športového materiálu podľa vlastného výberu v hodnote 1.000,00 €. 

Projekty musia byť zamerané na riešenie konkrétnych sociálnych problémov a nie na poskytovanie športu pre komunitu, podporu elitného športu.

Návrhy môžu posielať fyzické aj právnické osoby formou vyplnenia elektronického formulára, ktorý je zverejnený na webovej stránke SOŠV https://www.olympic.sk/fairplay/form/navrh-do-sutaze

Termín podania návrhov je do 15. októbra 2021.

V prípade otázok kontaktujte prosím komisiu fair play SOŠV mailom na fairplay@olympic.sk

Viac na: https://www.olympic.sk/komisia/klub-fair-play/aktivity

Zverejnil: Jakub Cibula - 30.09.2021 - 12:03