Výzva na predaj športového materiálu značky Butterfly

Vzhľadom na množiace sa požiadavky na odkúpenie použitého stolnotenisového materiálu (stolov, ohrádky, rozh. stolíky)  

VV SSTZ stanovil ceny  nasledovne:
Stoly Butterfly Centrefold 25       -  400 € (ks)
Ohrádky Butterfly                      -  10 € (ks)
Rozhodcovské stolíky                -  20 € (ks)

Vzhľadom na obmedzený počet materiálu, VV SSTZ si vyhradzuje právo výberu záujemcov o kúpu materiálu.

Váš dopyt posielajte elektronicky na mailovú adresu sstz1@sstz.sk

Termín posielania dopytov najneskôr do 10.12.2021 23:59.

Zverejnil: Jakub Cibula - 07.12.2021 - 11:41