Postup pre krajské, oblastné a okresné zväzy, ktoré majú záujem využívať na výsledkový servis www.stolnytenis.info

Každý zväz si môže určiť jedného, alebo viacerých administrátorov vlastných súťaží. Tí sa musia najprv zaregistrovať (Tí, ktorý už sú zaregistrovaní na stolnytenis.info sa registrovať nemusia):

https://www.stolnytenis.info/registracia

Po registrácií treba požiadať na e-mail sstz2@sstz.sk o pridelenie administrátorských práv k danému zväzu a následne Vám budú tieto práva pridelené.

Potom môžete pokračovať podľa manuálu:

https://docs.google.com/document/d/1-l6Xe1JMTUzUrUZM8VfcOb1VYtVoFRiQufxsbQ27NjM/edit

V prípade nejasností môžete kontaktovať: info@stolnytenis.info

- 09.06.2022 - 14:51