Stolný tenis do škôl

Projekt SSTZ ,,Stolný tenis do škôl 2018,, je novým projektom Slovenského stolnotenisové zväzu.

Cieľom Projektu je zvýšenie popularizácie stolného tenisu medzi najmenšími, zvýšenie registrovanej

ako aj neregistrovanej mládežníckej základne. Postupne vytvoriť dlhodobý projekt rozvoja školského

športu so zameraním na najmladšie ročníky a vytvoriť podmienky pre možnosť zapojiť deti do

dlhodobých športových aktivít, predovšetkým;

  • Vznik krúžku stolného tenisu na školách
  • Vznik školskej stolnotenisovej ligy
  • Vznik školského stolnotenisového klubu

Primárnou cieľovou skupinou je podpora stolného tenisu priamo na základných školách, prioritne deti na 1.stupni základných škôl.

Jakub Cibula - 08.02.2019 - 09:59