Výmena teplovodného potrubia - Obstarávanie

Slovenský stolnotenisový zväz nevybral žiadneho z uchádzačov o realizovanie zákazky "Oprava havarijného stavu teplovodného potrubia , resp. výmena tečúceho potrubia ÚK, TÚV a cirkulácie  v teplovodnom kanáli". Dôvodom bolo upresnenie výberového konania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a ponúknutá cena za realizáciu zákazky. SSTZ vypisuje nové konanie na výber dodávateľa.

Jakub Cibula - 17.09.2018 - 13:52