Finančná podpora pre mládež do 23 rokov pre rok 2019

Súbory na stiahnutie:

Dôležité dátumy:

  • 30.11.2019 Predloženie dokladov na oprávnené výdavky
  • 15.12.2019 Kontrola predložených dokladov, priebežné preplácanie faktúr (dokladov)

Tabuľka klubov s uznaným príspevkom
 

Povinné zverejňovanie príspevku do 23 rokov pre kluby v roku 2019

Jakub Cibula - 05.02.2020 - 10:26