Komisia pre ekonomiku a marketing

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
Ing. Zuzana Juríková predseda   marketing@sstz.sk
Bc. Katarína Breyerová člen   breyerova@sstz.sk
Zdena Vrbová člen    
Ing. Martin Rehák člen    
Jakub Cibula člen   sstz3@sstz.sk
Jakub Suchý člen/tajomník   sstz5@sstz.sk

Správa o činnosti komisie pre ekonomiku a marketing

Aktualizácia rozpočtu za rok 2017

Skutočnosť rozpočtu za rok 2017 + plán na 2018