Komisia pre ekonomiku a marketing

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
Ing. Zuzana Juríková predseda   marketing@sstz.sk
Bc. Katarína Breyerová člen   breyerova@sstz.sk
Zdena Vrbová člen   zdena.vrbova@ucto1.sk
Ing. Martin Rehák člen   rehak@gmail.com
Jakub Cibula člen   sstz3@sstz.sk
Bc. Erika Galová člen   galova@sstz.sk
Jakub Suchý člen/tajomník  

sstz5@sstz.sk